Žula

Žuly, též granity, jsou hlubinné vyvřelé horniny. Za žuly se považují všechny hlubinné horniny, které obsahují podstatné množství draselných živců, kyselých plagioklasů a křemene.

Nejčastější zbarvení žuly tvoří odstíny šedé až modrošedé barvy.

Oblíbenější – dekorativnější barevné  žuly jsou vlastně Ruly vzniklé regionální metamorfózou vyvřelých hornin nebo sedimentů. Ruly se vyznačují rovnoběžnou stavbou (břidličnatostí), která může mít různý vnější vzhled. Je například  zrnitá, plástevná se souvislými slídovými pásky, okatá s čočkami světlých nerostů, stébelnatá aj.

Slovo žula pochází z německého Sohle = podklad, podloží. Slovo granit pochází z latinského granum = zrnko. V odborné terminologii se dnes již výhradně používá označení granit.

Žulové desky nabízíme  obvykle v síle: 3 cm, 5 cm, 7 cm, 10 cm, 12 cm,
Povrch: leštěný (jiná úprava povrchu dle dohody)

Žule se díky jejím jedinečným vlastnostem někdy také říká „věčný kámen“. Je vysoce odolná  vůči  špíně, povětrnostním podmínkám, téměř nevstřebává vodu, je odolná vůči vysokým teplotám –  teplota tání 600 – 650 °C.

Stupeň tvrdosti žuly: 6-7

Váha   1 m2 v síle 3cm :  90 kg

Váha  1 m2 v síle 7 cm :  210 kg