Vzorník materiálů

Žula

Žuly, též granity, jsou hlubinné vyvřelé horniny. Za žuly se považují všechny hlubinné horniny, které obsahují podstatné množství draselných živců, kyselých plagioklasů a křemene.

Mramor

Mramor (krystalický vápenec) je hornina, která obsahuje více než 95% kalcitu. Přimíšeny mohou být jílové hmoty, různé nerosty (grafit, limonit, hematit aj.) i organické látky, které původně bílý mramor zabarvují. V širším slova smyslu se slovem mramor označuje každý vápenec, který se dá leštit.

Pískovec

Pískovec je zpevněná, klastická usazená hornina. Zjednodušeně lze horninu označit za pískovec tehdy, pokud podstatnou část tvoří zrna o velikosti 0,06 až 2 mm.[1] Velmi časté jsou křemenné pískovce, kde podstatnou část zrn tvoří křemen.

Travertin

Travertin je chemická usazená hornina vznikající na pevnině. Složením odpovídá vápenci, na rozdíl od něj je pórovitý.

Onyx

Onyx je polodrahokam – podobá se achátu a patří do odrůdy chalcedonu. Oproti chalcedonu má ale rovné pásky, které mohou být hnědé, bílé nebo černé a bílé. Černý onyx spolu se zeleným chryzoprasem a karneolem je barvený chalcedon.