Mramor

Mramor vzniká přeměnou (metamorfózou) vápenců. Vlivem vysokého tlaku a teploty v zemské kůře došlo k překrystalování kalcitu původní horniny – většinou organogenního vápence. Proto v mramoru nenajdeme schránky živočichů nebo rostlin.

Mramor (krystalický vápenec) je hornina, která obsahuje více než 95% kalcitu. Přimíšeny mohou být jílové hmoty, různé nerosty (grafit, limonit, hematit aj.) i organické látky, které původně bílý mramor zabarvují. V širším slova smyslu se slovem mramor označuje každý vápenec, který se dá leštit.

Mramor se, jako oblíbený materiál řeckých a římských sochařů a stavitelů, stal symbolem pro tradiční a vytříbený vkus.

  • Sněhově bílý mramor je symbolem čistoty a také nesmrtelnosti
  • Mramorové desky nabízíme  obvykle v síle: 2 cm, 3 cm
  • Povrch leštěný

Stupeň tvrdosti  mramoru 3-4

Na výrobky do interiérů jako jsou např. kuchyňské desky  žádejte vhodnou impregnaci.